گزارش تحویل

عطر‌سام خود را ملزم می داند تمام مراحل ارسال کالا را از طریق شماره تماس های اعلام شده از طرف مشتری، به مشتریان محترم اعلام کند. لذا حتماً از صحت و در دسترس بودن شماره تماس اعلامی اطمینان حاصل نمایید.

در صورت ارسال عطر با پیک ، مشتریان می توانند با تماس با عطرسام از زمان تحویل عطر خود مطلع شوند و در صورت ارسال با پست این کار را با استفاده از کد رهگیری مرسوله در وب سایت اداره پست انجام دهند.